Planetárium


Prvý zámer získať mobilné planetárium siaha do roku 2009, kedy združenie SOLAR Hvezdáreň Senec získalo svoj prvý grant na financovanie svojej činnosti. Vďaka výzve APVV propagácia vedy a výskumu sa okrem technického zázemia hvezdárne rozbehli projekty astroškola a astroprednášky. Aj keď pôvodný názov projektu „Hvezdáreň a planetárium Senec“ naznačuje zámer vybudovať planetárium, kvôli finančnej náročnosti tento projekt sa nepodarilo zrealizovať.

V roku 2017 sa členom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec s finančnou podporu mesta Senec, s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja BSK a z 2% podarilo svojpomocne zrealizovať stavbu seneckého planetária. Nafukovacie planetárium s priemerom 5m je vybavené projekčným systémom rybie oko s rozlíšením 2,16K s kapacitou 20 osôb alebo 30 detí na predstavenie.
Prostredníctvom planetária je možné simulovať a detailne predvádzať procesy odohrávajúce sa vo vesmíre, ale aj prehrávať náučné videá v 3D priestore.

 

Aktualizovaný program – marec 2018