Projekty


Participatívny rozpočet BSK – 2019

Bolo to dosť tesné, ďakujeme za všetky hlasy 🤗

Projekt „Astroterasa“

…je zameraný na vybudovanie otvorenej pozorovacej plochy na streche Základnej školy s VJM Alberta Molnára Szencziho, na ktorej je umiestnená kupola seneckej hvezdárne. Bude slúžiť pre verejné prehliadky nočnej oblohy a hromadné pozorovania astronomických úkazov ako sú napr. zatmenia mesiaca, zákryty planét, pozorovanie meteorických rojov a pravidelné astronomické akcie SAP – Senecké Astro Praktikum. Súčasťou Astroterasy bude model Slnečnej sústavy a meteorologická stanica.

Hlasovanie – Astroterasa

Participatívny rozpočet BSK – 2018

Veľké ĎAKUJEME všetkým, za podporu projektu „Zo Senca do vesmíru“
Získali sme plné financovanie nákupu licencie na premietanie nového filmu do seneckého planetária.

 

Výsledky hlasovania