Aktivity


Jarné planetárium 2024

02.– 04. marec 2024

Uplynulo už 100 rokov od uvedenia do prevádzky prvého planetária na svete. O tom, kedy a kde sa to stalo, sa dozviete v programe seneckého planetária. Prostredníctvom simulácie Vám ukážeme aktuálne dianie na hviezdnej oblohe. Na najmenších objavovateľov vesmíru sa už teší KOZMO aj Ing. Elon a tí starší si môžu pozrieť seneckú premiéru nového filmu: „Temná strana svetla“

Skauti – Trnava

03. február 2024 – navštívili nás skauti z Trnavy.

Vesmírny deň 2022

20. októbra 2022 mali v priestoroch hvezdárne vesmírny deň štvrtáci zo Základnej školy s VJM A. M. Szencziho.

S*A*P – Senecké Astro Praktikum – … alebo prines si svoj ďalekohľad

28. júna 2019 sa uskutočnilo ďalšie kolo S*A*P, ktorý bol venovaný ďalekohľadom, binokulárom a divadelným kukátkam. Počasie vyšlo na výbornú, akurát sa ochladilo z tropických horúčav a obloha bola jasná. Účastníci prešli, čo sú ďalekohľady, ako ich rozdelíme, naučili sa nastaviť a používať vlastné ďalekohľady, ktoré priniesli. Cez ďalekohľad sa naučili pohľadať objekty ako Jupiter, Saturn a Messierové objekty, ktoré sú impozantné už malých ďalekohľadoch.

S*A*P – Senecké Astro Praktikum – Perzeidy 2018

12. augusta 2018 sa uskutočnilo nulté kolo S*A*P, ktorý bol venovaný meteorickému roju Perzeidy. Počasie vyšlo na výbornú. Účastníci prešli, čo sú meteory, ako vznikajú meteorické roje, naučili sa určovať jasnosť, dľžku aj príslušnosť meteorov k meteorickému roju. Okrem toho sa účastníkom zvýšil čas aj na spoznávanie oblohy – orientácia na oblohe, mytológia súhvezdí, pomocou ďalekohľadu si pozreli aj Saturn, Mars, galaxiu v Andromede, hviezdokopu v Herkulovi a planetárnu hmlovinu v Lyre.