Na oblohe


Kalendár astronomických úkazov na aktuálny mesiac

November  2017.

Viditeľnosť planét:

Merkúr: v priebehu mesiaca nie je vo vhodnej polohe na pozorovanie. Môžeme ho pohľadať až v druhej polovici mesiaca, vtedy zapadá až hodinu po Slnku, vtedy je sa nachádza v blízkosti juhozápadného obzoru. 24. novembra je v najväčšej východnej elongácií, 22° od Slnka. Ku koncu mesiaca jeho viditeľnosť sa zlepšuje ku koncu mesiaca kvôli sklonu ekliptiky.

Venuša: je pozorovateľná pred východom Slnka blízkosti juhovýchodného obzoru ako jasný, biely objekt. Jej viditeľnosť sa ďalej zhoršuje, na začiatku mesiaca vychádza hodinu a pol, ku koncu mesiaca hodinu pred Slnkom. Jasnosť  -3,9 m , priemer sa zmení z 10,4“ na 10“, fáza z 0,96 na 0,99.

Mars: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Panna. Vychádza skoro nadránom, je pozorovateľný v ranných hodinách v blízkosti juhovýchodného obzoru. Jasnosť sa zmení z 1,8 m na 1,7 m, viditeľný priemer z 3,9“ na 4,2“.

Jupiter: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Panna, od 15. novembra v súhvezdí Váhy. 6. Novembra ho môžeme pohľadať pred východom Slnka v blízkosti juhozápadného obzoru, vtedy vychádza trištvrte hodinu pred Slnkom. Jeho viditeľnosť sa zlepšuje, ku koncu mesiaca je v viditeľný vysoko nad juhovýchodným obzorom. Jasnosť -1,7 m, priemer 31“.

Saturn: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Hadonoš, od 19. novembra v súhvezdí Strelec. V prvej polovici mesiaca ho môžeme pozorovať ešte pred západom Slnka, potom sa stratí vo večernom šere. Jasnosť 0,5 m , priemer 15“.

Urán: je pozorovateľný skoro celú noc v súhvezdí Ryby. Zapadá nadránom. Pohybuje sa retrográdne, ku koncu mesiaca jeho pohyb sa spomaľuje.

Neptún: je pozorovateľný v prevej polovici mesiaca v súhvezdí Vodnár. Zapadá okolo polnoci. Jeho pohyb sa zmení 2. novembra na retrográdny.

 

 

Konjukcie:

03. 11. 01 h 31 min Urán 4° severne od Mesiaca.
04. 11. 06 h 23 min Spln.
06. 11. 01 h 10 min Mesiac v prízemí.
10. 11. 21 h 36 min Posledná štvrť.
15. 11. 01 h 41 min Mars 3° južne od Mesiaca.
16. 11. 22 h 26 min Jupiter 4° južne od Mesiaca.
17. 11. 06 h 39 min Venuša 4° južne od Mesiaca.
18. 11. 12h 42 min Nov.
21. 11. 01 h 17 min Saturn 3° južne od Mesiaca.
21. 11. 19 h 53 min Mesiac v odzemí.
22. 11. 21 h 42 min Neptún v zastávke.
24. 11. 00 h 59 min Merkúr v najväčšej východnej elongácií od Slnka (22°).
26. 11. 18 h 03 min Prvá štvrť.
27. 11. 06 h 18 min Neptún 1° severne od Mesiaca.

 

Meteorické roje:

Leonidy:

  • Obdobie: 06. november – 30. november
  • Maximum: 17. november
  • Počet za hodinu: 15

 

Alfa Monocerotidy:

  • Obdobie: 15. november – 25. november
  • Maximum: 21. november
  • Počet za hodinu: 5

 

 

Čas je uvedený v UT , ak nie je označený inak.

LSEČ – Letný Stredoeurópsky Čas, UT + 2 hodiny

SEČ – Stredoeurópsky Čas, UT + 1 hodina

UT – Universal Time (svetový čas)

Zdroj: internet, astronomická ročenka