Na oblohe


Kalendár astronomických úkazov na aktuálny mesiac

September  2017.

Viditeľnosť planét:

Merkúr: 3. septembra je pozorovateľný pred východom Slnka v blízkosti východného obzoru. Vychádza hodinu pred Slnkom. Jeho viditeľnosť sa veľmi rýchlo zlepšuje – najlepšie podmienky na pozorovanie v tomto roku. 12. septembra je  v najväčšej západnej elongácií – 17,9° od Slnka – vtedy vychádza hodinu a pol pred Slnkom. Jeho viditeľnosť sa rýchlo zhoršuje po 25. septembri, 30. septembra vychádza už len 40 minút pre Slnkom.

Venuša: je výrazným, jasným, bielym objektom rannej oblohy. Pomaly sa približuje k Slnku, na začiatku mesiaca vychádza tri hodiny, ku koncu mesiaca dve hodiny pred Slnkom. Jasnosť  -3,9 m, priemer sa zmení z 12,4“ na 11,2“, priemer z 0,84 na 0,91.

Mars: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Lev. Na začiatku mesiaca zapadá hodinu, ku koncu mesiaca dve a pol hodiny po Slnku – jeho viditeľnosť sa pomaly zlepšuje. Pred východom Slnka ho môžeme pohľadať v blízkosti východného obzoru. Jasnosť -1,8 m, viditeľný priemer sa zmení z  3,6“ na 3,7“.

Jupiter: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Panna. Na začiatku mesiaca zapadá hodinu a pol po Slnku. Ku konci mesiaca zapadá už len trištvrte hodinu po Slnku – stráca sa vo svetle Slnka. Jasnosť -1,7 m, priemer 31“.

Saturn: jeho pohyb sa zrýchľuje v súhvezdí Hadonoš. Zapadá pred polnocou, môžeme ho pozorovať v prvej polovici noci nad juhozápadnom obzorom. Jasnosť sa zmení z 0,4 m na 0,5 m, priemer je 16“.

Urán: vychádza neskoro večer, je pozorovateľný skoro celú noc. Pohybuje sa retrográdne v súhvezdí Ryby.

Neptún: Je pozorovateľný celú noc, 5. septembra je v opozícií so Slnkom. Pohybuje sa retrográdne v súhvezdí Vodnár.

 

Konjukcie:

04. 09. 17 h 55 min Merkúr v zastávke.
05. 09. 06 h 20 min Neptún v opozícií so Slnkom.
06. 09. 09 h 03 min Spln.
12. 09. 11h 59 min Merkúr v najväčšej západnej elongácií od Slnka (18°)
13. 09. 08 h 25 min Posledná štvrť.
13. 09. 18 h 05 min Mesiac v prízemí.
18. 09. 02 h 55 min Venuša 0,6° severne od Mesiaca.
18. 09. 21h 42 min Mars 0,1° južne od Mesiaca.
19. 09. 01 h 21 min Merkúr 0,03° severne od Mesiaca.
20. 09. 07 h 30 min Nov.
22. 09. 22 h 02 min Zem v jesennej rovnodennosti.
27. 09. 08 h 51 min Mesiac v odzemí.
27. 09. 01 h 50 min Saturn 4° južne od Mesiaca
28. 09. 04 h 53 min Prvá štvrť.

Meteorické roje:

Perzeidy /september/:

  • Obdobie: 05. september – 21. September
  • Maximum: 09. september
  • Počet za hodinu: 5

 

Čas je uvedený v UT , ak nie je označený inak.

LSEČ – Letný Stredoeurópsky Čas, UT + 2 hodiny

SEČ – Stredoeurópsky Čas, UT + 1 hodina

UT – Universal Time (svetový čas)

Zdroj: internet, astronomická ročenka