Technika


VLST – Very Large Senec Telescope

Najnovší z projektov na ktorom pracujú členovia združenia SOLAR Hvezdáreň Senec. Jedná sa o stavbu nového ďalekohľadu ako hlavného prístroja hvezdárne v Senci. Astronomický ďalekohľad optického systému Nasmyth.

Priemer zrkadlového ďalekohľadu je 400 mm a ohnisko 7000 mm. Ďalekohľad bude využitý pre verejné prehliadky oblohy, ale aj na vedeckú činnosť. Členom združenia SOLAR Hvezdáreň Senec sa už v rámci výstavby nového ďalekohľadu podarilo prefinancovať cca 3800€. V súčasnosti je vypracovaná väčšina dielov, vyhotovené sú všetky optické časti ďalekohľadu a zakúpená montáž s ďalším príslušenstvom. Výrobu ďalekohľadu si zabezpečujú členovia združenia svojpomocne.

Dokončením tohto prístroja sa Senecká hvezdáreň priradí medzi hvezdárne najväčšími ďalekohľadmi na Slovensku. Na dokončenie tubusu ďalekohľadu a kúpu azimutálnej montáže mesto Senec poskytlo dotáciu vo výške 3000€, ďalšie prostriedky budú čerpané z 2%.

Typ ďalekohľadu – upresníme

Návrh ďalekohľadu – upresníme

Zrkadlá – upresníme

Montáž – realizácia – upresníme

informácie čoskoro