Na oblohe


Kalendár astronomických úkazov na aktuálny mesiac

Máj 2018.

Viditeľnosť planét:

Merkúr: počas mesiaca nie je vo výhodnej polohe na pozorovanie. Na začiatku mesiaca vychádza trištvrte hodinu pred Slnkom, nachádza sa blízko východného obzoru. Jeho viditeľnosť sa zhoršuje, 20. mája sa stráca v rannom svetle.

Venuša: je výrazným objektom večernej oblohy. Zapadá viac ako dve a pol hodiny po Slnku. Jasnosť -3,9m, priemer sa zmení z 11,5“ na 13,1“, fáza z 0,88 na 0,81.

Mars: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Strelec, od 15. mája v súhvezdí Kozorožec. Vychádza po polnoci, je pozorovateľný ako červený objekt v druhej polovici noci nad juhovýchodným obzorom. Jasnosť sa zmení z -0,4m na -1,2m, viditeľný priemer 11“ na 15,1“.

Jupiter: pohybuje sa retrográdne v súhvezdí Váhy. 9. mája je v opozícií so Slnkom. Je pozorovateľný skoro celú noc, jasnosť -2,5m, priemer 45“.

Saturn: pohybuje sa retrográdne v súhvezdí Strelec. Vychádza neskoro v noci, je pozorovateľný skoro celú noc nízko na južným obzorom. Jasnosť 0,3m, priemer 18“.

Urán: v druhej polovici noci ho môžeme opäť skúsiť nájsť v blízkosti juhovýchodného obzoru, vychádza nadránom. Pohybuje sa dopredu v súhvezdí Baran.

Neptún: vychádza nadránom. Môžeme ho pohľadať v rannom šere v súhvezdí Vodnár. Pohyb planéty sa spomaľuje.

 

 

Konjunkcie:

04. 05. 22 h 15 min Saturn  2° južne od Mesiaca.
06. 05. 02 h 36 min Mesiac v odzemí.
08. 05. 04 h 09 min Posledná štvrť.
09. 05. 02 h 10 min Jupiter v opozícií so Slnkom.
12. 05. 23 h 02 min Merkúr  2° južne od Urána
15. 05. 13 h 48 min Nov.
17. 05. 23 h 07 min Mesiac v prízemí.
22. 05. 05 h 49 min Prvá štvrť.
29. 05. 16 h 19 min Spln.

Meteorické roje:

µ Akvaridy:

  • Obdobie: apríl – 29. máj
  • Maximum: 6. máj
  • Počet za hodinu: 15

 

Zdroj: internet, astronomická ročenka

UT – universal time

SEČ – stredoeurópsky čas

LSEČ – letný stredoeurópsky čas