Na oblohe


Kalendár astronomických úkazov na aktuálny mesiac

Marec 2018.

Viditeľnosť planét:

Merkúr: vo veľkej časti mesiaca je viditeľný po západe Slnka. 1. marca zapadá trištvrte hodinu po Slnku. 15. marca je v najväčšej východnej elongácií, 18,4° od Slnka, vtedy zapadá hodinu a trištvrte po Slnku. Po 20. marci jeho viditeľnosť sa rýchlo zhoršuje, ku koncu mesiaca sa stráca vo večernom šere.

Venuša: je čoraz jasnejším objektom večernej oblohy, jej viditeľnosť sa postupne zlepšuje. Na začiatku mesiaca zapadá hodinu, ku koncu mesiaca hodinu a trištvrte za Slnkom. Jasnosť z -3,9m, priemer sa zmení z 10“ na 10,6“, fáza z 0,98 na 0,94 .

Mars: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Hadonoš, od 11. marca v súhvezdí Strelec. Vychádza skoro ráno, je pozorovateľný nad juhovýchodným obzorom. Jasnosť sa zmení z 0,8m na 0,3m, viditeľný priemer z 6,7“ na 8,5“.

Jupiter: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Váhy, jeho pohyb sa zmení na retrográdny 9. marca. Vychádza okolo polnoci, je viditeľný v druhej polovici noci ako veľmi jasný žltkastý objekt. Jasnosť -2,3m, priemer 41“.

Saturn: pohybuje sa dopredu v súhvezdí Strelec, jeho pohyb sa zpomaľuje. Vychádza skoro ráno, je viditeľný nízko nad obzorom. Jasnosť 0,5m, priemer 16“.

Urán: v prvej polovici mesiaca planétu môžeme nájsť ešte po západe Slnka, zapadá skoro večer. Pohybuje sa dopredu v súhvezdí Ryby. Po 20. marci sa stráca vo večernom šere.

Neptún: kvôli blízkosti Slnka nie je pozorovateľný. 4. marca je v konjunkcií so Slnkom. Pohybuje sa dopredu v súhvezdí Vodnár.

 

 

Konjunkcie:

02. 03. 01 h 51 min Spln.
04. 03. 14 h 32 min Neptún v konjunkcií so Slnkom.
09. 03. 10 h 43 min Jupiter v zastávke.
09. 03. 12 h 20 min Posledná štvrť.
10. 03. 01 h 38 min Mars 4° južne od Mesiaca.
11. 03. 03 h 21 min Saturn 2° južne od Mesiaca.
11. 03. 10 h 15 min Mesiac v odzemí.
15. 03. 15 h 59 min Merkúr v najväčšej východnej elongácií od Slnka (18°)
17. 03. 14 h 12 min Nov.
18. 03. 19 h 09 min Merkúr 8° severne od Mesiaca.
18. 03. 21 h 05 min Venuša 4° severne od Mesiaca.
19. 03. 08 h 51 min Merkúr 4° severne od Mesiaca.
20. 03. 17 h 15 min Zem v jarnej rovnodennosti.
22. 03. 18 h 08 min Merkúr v zastávke.
24. 03. 16 h 35 min Prvá štvrť.
26. 03. 19 h 19 min Mesiac v prízemí.
29. 03. 02 h 15 min Venuša 0,1° južne od Urána.
31. 03. 14 h 37 min Spln.

 

Zdroj: internet, astronomická ročenka

UT – universal time

SEČ – stredoeurópsky čas

LSEČ – letný stredoeurópsky čas