Planetárium


Prvý zámer získať mobilné planetárium siaha do roku 2009, kedy združenie SOLAR Hvezdáreň Senec získalo svoj prvý grant na financovanie svojej činnosti. Vďaka výzve APVV propagácia vedy a výskumu sa okrem technického zázemia hvezdárne rozbehli projekty astroškola a astroprednášky. Aj keď pôvodný názov projektu „Hvezdáreň a planetárium Senec“ naznačuje zámer vybudovať planetárium, kvôli finančnej náročnosti tento projekt sa nepodarilo zrealizovať.

V roku 2017 sa členom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec s finančnou podporu mesta Senec, s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja BSK a z 2% podarilo svojpomocne zrealizovať stavbu seneckého planetária. Nafukovacie planetárium s priemerom 5m je vybavené projekčným systémom rybie oko s rozlíšením 2,16K s kapacitou 20 osôb alebo 30 detí na predstavenie.
Prostredníctvom planetária je možné simulovať a detailne predvádzať procesy odohrávajúce sa vo vesmíre, ale aj prehrávať náučné videá v 3D priestore.

 

Program priebežne aktualizujeme.

Slovenský dabing na fulldome filmy nájdete na stránke:

SOLAR FullDome SK

3-2-1 Liftoff!

– 3-2-1 Liftoff (fulldome) z produkcie KRUTART

Krátky popis:

– slovenský dabing dobrodružno-animovaného filmu do planetária 3-2-1 Liftoff! z produkcie KRUTART, ktorý finančne podporili Astros Solutions s. r. o., Spacemanic s.r.o., AGO Modra o.z. a dofinancovanie bolo zrealizované z 2% združenia
– rok výroby 2022

Slovak version:

Produced by: SOLAR Hvezdáreň Senec
Translation: members of SOLAR Hvezdáreň Senec
Slovak cast: Michal Candrák, Martina Ostatníková, Ján Gallovič
Directed by: Miroslav Šúr
Recording: SURE AUDIO

Viac informácií nájdete na stránke: https://321liftoff.info/

Neuveriteľný vesmír

– Incredible Universe (fulldome) z produkcie Hvězdárna a planetárium Brno

Krátky popis:

– slovenský dabing náučno-dokumentárneho filmu do planetária Neuveriteľný vesmír z produkcie Hvezdárna a planetárium Brno, ktorý finančne podporila nadácia VÚB, dofinancovanie bolo zrealizované z 2% združenia
– rok výroby 2020

Slovak version:

Produced by: SOLAR Hvezdáreň Senec
Translation: members of SOLAR Hvezdáreň Senec
Narrator: Ján Gallovič
Recording: SURE AUDIO

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.brnoplanetarium.com/incredibleuniverse/

 

Úžasné planéty

– Amazing Planets (fulldome) z produkcie Hvězdárna a planetárium Brno

Krátky popis:

– slovenský dabing náučno-dokumentárneho filmu do planetária Úžasné planéty z produkcie Hvezdárna a planetárium Brno finančne podporil ESGun s.r.o., dofinancovanie bolo zrealizované z 2% združenia
– rok výroby 2019

Slovak version:

Produced by: SOLAR Hvezdáreň Senec
Translation: members of SOLAR Hvezdáreň Senec
Narrator: Ján Gallovič
Recording: SURE AUDIO

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.brnoplanetarium.com/amazingplanets/

Slnko, naša živá hviezda

– The Sun, Our Living Star (fulldome) z produkcie ESO /European Southern Observatory/

Krátky popis:

– slovenský dabing náučno-dokumentárneho filmu do planetária Slnko, naša živá hviezda z produkcie ESO finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, dofinancovanie bolo zrealizované z 2% združenia
– rok výroby 2019

Slovak version:

Produced by: SOLAR Hvezdáreň Senec
Translation: members of SOLAR Hvezdáreň Senec
Narrator: Judit Bárdos
Recording: SURE AUDIO

Viac informácií nájdete na stránke: https://www.eso.org/public/videos/The-Sun-show/