2 %


2 % dane pre naše združenie

 

Prispejte 2% z Vašich zaplatených daní na rozvoj Hvezdárne a amatérskej astronómie v Senci.

Minulý rok sme použili 2% dane na:

 • dofinancovanie projektu – honoráre pre prednášajúcich : Letná séria prednášok;
 • dofinancovanie projektu – nákup streamovacieho zariadenia;
 • servis ďalekohľadu;
 • nákup astronomickej literatúry.

 

Editovateľné tlačivo na aktuálny rok s našimi údajmi. Toto tlačivo sa podáva pri ročnom zúčtovaní dane, čiže ak zamestnávateľ podá daňové priznanie namiesto svojich zamestnancov:

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

 

Daňové úrady akceptujú len aktuálne platné vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane!

 

Ak podávate daňové priznanie sami, tak priamo do daňového priznania sa vyznačia naše údaje.

 

Ďakujeme za podporu 🙂

Naše údaje:

 • Názov: SOLAR Hvezdáreň Senec
 • IČO: 42157609
 • Adresa sídla: Dlhá 24/F, 903 01 SENEC
 • Právna forma: občianske združenie
 • Číslo účtu: IBAN: SK2083300000002400887279 , BIC: FIOZSKBAXXX

Cieľom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať v Senci metodicko-popularizačné centrum astronómie a pokračovať tak v cieľoch, ktoré boli spomenuté už v roku 1986 v metodických pokynoch pre „Vznik a význam školskej astronomickej pozorovateľne“.

2% dane sme použili:
2023:

  • dofinancovanie projektu – honoráre pre prednášajúcich : Letná séria prednášok;
  • dofinancovanie projektu – nákup streamovacieho zariadenia;
  • servis ďalekohľadu;
  • nákup astronomickej literatúry.

2022:

 • dofinancovanie slovenského dabingu dobrodružno-animovaného filmu do planetária 3-2-1 Liftoff! z produkcie KRUTART.
 • honoráre pre prednášajúcich: Letná séria Astroprednášok.

2021:

 • honoráre pre prednášajúcich: Letná séria Astroprednášok.
 • nákup altánku na zabezpečenie vonkajších prednášok.

2020:

 • dofinancovanie slovenského dabingu náučno-dokumentárneho filmu do planetária Neuveriteľný vesmír z produkcie Hvezdárna a planetárium Brno, ktorý finančne podporila nadácia VÚB.
 • rekonštrukcia interiéru hvezdárne – nový koberec.

2019:

 • financovanie slovenského dabingu náučno-dokumentárneho filmu do planetária Úžasné planéty z produkcie Hvezdárna a planetárium Brno.
 • dofinancovanie slovenského dabingu náučno-dokumentárneho filmu do planetária Slnko, naša živá hviezda z produkcie ESO, ktorý  finančne podporila BSK.

2018:

 • nákup data úložiska, na ukladanie záznamov meteorických pozorovaní a komponenty na rádiový prijímač pre pozorovanie meteorov v rádiovej oblasti.

2017:

 • honoráre pre prednášajúcich.

2016:

 • kúpa komponentov do planetária.

2015:

 • nákup kamerového systému na sledovanie meteorov vo vizuálnej oblasti.

2014:

 • knihy astronomickou tematikou, otočné mapy

2013:

 • komponenty na výrobu ďalekohľadu VLST.