Prístroj ELT MORFEO prešiel predbežnou kontrolou návrhu


ann23002 — Oznámenie

Prístroj ELT MORFEO prešiel predbežnou kontrolou návrhu

06. marec 2023

Nedávno prešiel predbežnou kontrolou návrhu pripravovaný nástroj MORFEO pre Extrémne veľký teleskop ESO (ELT). Systém adaptívnej optiky MORFEO bude používať špeciálne senzory na meranie vplyvov zemskej atmosféry a korigovať ich pomocou deformovateľných zrkadiel. To umožní astronómom získať jedinečný pohľad do vesmíru a podrobne pozorovať vzdialené galaxie a hviezdy v strede Mliečnej dráhy.

Pozemné ďalekohľady, ako je Extrémne veľký teleskop ESO, môžu naplno využívať svoj potenciál len so systémami adaptívnej optiky, ktoré korigujú turbulencie zemskej atmosféry. Kvôli atmosfére hviezdy blikajú a majú negatívny vplyv na pozorovanie vesmíru. Okrem sofistikovaných systémov, vrátane veľkého deformovateľného zrkadla, ktoré korigujú atmosférické skreslenia pri prechode svetla cez ELT, bude mať ďalekohľad aj prístroj MORFEO (multikonjugované adaptívne optické relé pre pozorovania ELT; predtým známe ako MAORY). Tento prístroj, ktorý teraz prešiel predbežnou kontrolou návrhu, pridá kľúčovú vrstvu korekcie, ktorá umožní ELT získať snímky rovnako ostré ako keby boli nasnímané vo vesmíre.

Prístroj MORFEO bude spolupracovať s kamerou ELT, Multi-AO Imaging CamerA for Deep Observations (MICADO), ktorá vyžaduje veľmi stabilné a ostré snímky na presné meranie polôh, jasu a pohybov hviezd, čo je jedným z jej vedeckých cieľov. Opätovným zobrazením svetla prichádzajúceho z ďalekohľadu a ďalšou korekciou skreslenia umožní MORFEO MICADO zachytiť dokonalé snímky v celom svojom veľkom zornom poli v blízkosti infračervenej oblasti. To umožní ELT pozorovať vzdialené galaxie a hviezdy v strede Mliečnej dráhy v bezprecedentných detailoch.

Na dosiahnutie tohto cieľa použije MORFEO deformovateľné zrkadlá spolu s najmodernejšími systémami, ako sú laserové vodiace hviezdy ELT na korekciu turbulencií v rôznych vrstvách zemskej atmosféry. Tieto systémy pomôžu MORFEO získať 3D mapu atmosférickej turbulencie a opraviť ju na snímkach získaných cez prístroj MICADO.

MORFEO, ako jeden zo štyroch prístrojov ELT, plánujú prvýkrát použiť na získanie astronomických snímok po dokončení stavby ELT koncom tohto desaťročia. ELT po zavedení do prevádzky, bude riešiť najväčšie astronomické výzvy našej doby – od sledovania potenciálne obývateľných exoplanét podobných Zemi až po štúdium úplne prvých hviezd a galaxií. Ďalekohľad, najmä jeho sofistikované systémy adaptívnej optiky, stavia na 60-ročnej úspešnej medzinárodnej spolupráci ESO a zdieľaní odborných znalosti v oblasti astronómií.


——————-
More Information

The MORFEO project is managed, together with ESO, by an international consortium composed of three research institutes: the National Institute of Astrophysics (INAF), Italy, the Grenoble Institute for Planetary Sciences and Astrophysics (IPAG), France, and the University of Galway, Ireland.

Contacts

Patrick Caillier
MORFEO Project Manager at ESO
Garching bei München, Germany
Email: Patrick.Caillier@eso.org

Elena Valenti
MORFEO Project Scientist at ESO
Garching bei München, Germany
Email: Elena.Valenti@eso.org

Paolo Ciliegi
MORFEO Principal Investigator
INAF Osservatorio Astronomico di Bologna, Italy
Email: paolo.ciliegi@inaf.it

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6176
Email: press@eso.org

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23002/

 

ESO*lar