Obrázok týždňa: Odhaľovanie tajomstiev supernov


potw2345 – Obrázok týždňa

Odhaľovanie tajomstiev supernov

06. november 2023

Animácia na tomto obrázku týždňa nám ukazuje blízku galaxiu NGC3456 v tisíckach rôznych farieb alebo vo vlnových dĺžkach svetla, zachytenú pomocou veľmi veľkého ďalekohľadu VLT (Very Large Telescope) ESO na observatóriu Paranal. Vďaka pozorovaniam viac ako stovky galaxií, vrátane tejto, môžu astronómovia skúmať vlastnosti masívnych hviezd, ktoré ovplyvňujú, či svoj život zakončia spektakulárnym výbuchom supernovy alebo nie.

Supernovy typu II sú extrémne energické zániky masívnych hviezd, ktoré sú osem a viackrát hmotnejšie ako naše Slnko. Okrem samotnej veľkosti o presných vlastnostiach hviezd, ktoré zomierajú ako supernovy, nevieme veľa. Nevieme napríklad ich chemické zloženie, pretože ich zriedkakedy pozorujeme pred výbuchom. Študovať môžeme len miesta ich výbuchov.

Presne tým sa zaoberá nová štúdia vedená bývalým študentom ESO, Thallisom Pessim, na Universidad Diego Portales v Čile. Jeho tím analyzoval galaxie, v ktorých sa objavili supernovy, a porovnával samotné miesta výbuchu s ostatnými regiónmi týchto galaxií. Zistili, že podiel prvkov ťažších ako vodík alebo hélium ovplyvňuje to, či dôjde k výbuchu supernovy: masívne hviezdy tvorené plynom s nižším zastúpením týchto prvkov explodujú pravdepodobnejšie.

Tím použil údaje z prístroja MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) na VLT. MUSE rozkladá svetlo, ktoré prichádza z miesta v rámci svojho zorného poľa do dúhy, či spektra a takto umožňuje zmapovať chemické zloženie týchto galaxií.

Kredit: ESO/T. Pessi et al.

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/videos/potw2345a/

 

ESO*lar