Obrázok týždňa: Kvet so štyrmi lístkami


potw2337 – Obrázok týždňa

Kvet so štyrmi lístkami

11. september 2023

Na tomto obrázku je niekoľko galaxií, no najzaujímavejšia je pravdepodobne tá, ktorá je obklopená štyrmi svetlomodrými bodkami, ktoré pripomínajú kvet s modrými okvetnými lístkami. Sú však tieto bodky skutočné? Áno aj nie… Snímka vyhotovená pomocou veľmi veľkého teleskopu (VLT) od ESO zobrazuje takzvaný Einsteinov kríž, číže kvet so štyrmi okvetnými lístkami.

Štyri „okvetné lístky“ sú snímky vzdialenej galaxie schované za oranžovou galaxiou v strede. Odhaliť a detekovať svetlo nám umožnilo veľmi zaujímavý jav: galaxia v strede funguje ako gravitačná šošovka, ktorá ohýba svetlo vyžarované zo vzdialenej galaxie okolo nej. V dôsledku toho vidíme niekoľko snímkov vzdialenej galaxie, skreslených a zväčšených. V špeciálnej konfigurácii týchto dvoch galaxií sa skrytá galaxia javí ako štyri obrázky okolo centrálnej „šošovkovej“ galaxie, ktoré tvoria krížový (alebo kvetinový) vzor nazývaný Einsteinov kríž. Gravitačná šošovka nám tak umožňuje objaviť skryté galaxie, ktoré by pre nás boli inak neviditeľné.

Pozorovania tohto systému sa uskutočnili pomocou prístroja MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer) na ďalekohľade VLT ESO v Čile. MUSE rozkladá svetlo prichádzajúce zo všetkých bodov pozorovanej oblasti v dúhu alebo svetelné spektrum, ktoré astronómom poskytuje množstvo informácií o objektoch v zornom poli. Výsledky týchto pozorovaní, uvedené v novej publikácii vedenej Aleksandarom Cikotom[1] z observatória Gemini v Čile, ukazujú, že vzdialená galaxia tvorí vysokým tempom nové hviezdy, že vzdialená galaxia vytvára nové hviezdy rýchlym tempom[1]. Keď svetlo opustilo galaxiu, vesmír bol asi v 20% svojho súčasného veku, jeho štúdium poskytuje vodítka k tomu, ako sa galaxie formovali v ranom vesmíre.

Poznámky
[1] Expanzia vesmíru spôsobuje, že vzdialené galaxie vyzerajú viac červené, než keby boli bližšie k nám. Napriek tomu tu štyri snímky vzdialenej galaxie vyzerajú modro – kvôli prítomnosti mladých hviezd. „Šošovková“ galaxia v strede je k nám bližšie, ale vyzerá ako červená, pretože sa z veľkej časti skladá zo starých hviezd.

Kredit: ESO/A. Cikota et al.


——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/images/potw2337a//

 

ESO*lar