Obrázok týždňa: Počítanie ovečiek na náhornej plošine Chajnantor


potw2328 – Obrázok týždňa

Počítanie ovečiek na náhornej plošine Chajnantor

10. júl 2023

Na tomto Obrázku týždňa nájdete krásne stádo oviec pasúce sa v čilských Andách. Nie, počkať, počkať, počkať. Nerastie tu tráva, na ktorej by sa mohli pásť, a navyše sú v nadmorskej výške okolo 5000 metrov. Dobre, nie, nie sú to ovce. Začnime znova. Na tomto Obrázku týždňa nájdete nádherné antény sústavy ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ktorú prevádzkuje ESO a jej medzinárodní partneri v čilských Andách. Dobre, to už je lepšie!

Ako vidíte, 66 bielych antén ALMA nie je rovnakej veľkosti: väčšina z nich má 12-metrové antény a iba dvanásť z nich má 7-metrové antény (to sú tie malé vľavo od „stáda“). Pracujú spoločne ako interferometer, čiže fungujú ako jeden veľký ďalekohľad. ALMA pozoruje svetlo vyžarované niektorými z najchladnejších objektov vo vesmíre, ako sú najvzdialenejšie galaxie.

Tieto antény je možné fyzicky presúvať a usporiadať do rôznych konfigurácií, čo sústave ALMA umožňuje sledovať vesmír s rôznou úrovňou detailu. Ďalekohľad tak môže skúmať ako rozsiahle štruktúry astronomických objektov, tak aj jeho najjemnejšie detaily. V prvom prípade musia byť antény blízko seba, ako na tomto obrázku, zatiaľ čo v druhom prípade musia byť od seba vzdialené niekoľko kilometrov. Každá anténa je takmer 15 metrov vysoká a váži cez 100 ton, takže ich presun po púšti a inštalácia na betónové dokovacie plochy s milimetrovou presnosťou nie je nič jednoduché – je to oveľa zložitejšie ako pasenie oviec. Na tento účel sa používajú dva obrovské transportéry, ktoré prevádzkuje ESO. Volajú sa Otto a Lore, sú žlté, 20 metrov dlhé a každý disponuje 28 pneumatikami.

Kredit: ESO

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/images/potw2328a/

 

ESO*lar