Obrázok týždňa: Zrodenie novej planéty


potw2317 – Obrázok týždňa

Zrodenie novej planéty

24. apríl 2023

Obrázok týždňa ukazuje novo vzniknutú planétu s hmotnosťou podobnou Jupiteru, ktorá obieha okolo hviezdy HD 169142. Hviezda má okolo seba disk, do ktorého protoplanéta svojim pohybom vytvára kruhovú brázdu, ako je vidieť na prvom snímku. Ako ale bola táto planéta nájdená?

Astronómovia pozorovali sústavu niekoľko rokov pomocou prístroja SPHERE na veľmi veľkom ďalekohľadu (VLT) ESO v Čile. Nová, opätovná analýza týchto dát, ktorú viedol Iain Hammond z Monash University v Austrálii, potvrdila prítomnosť protoplanéty, ktorá sa pohybuje okolo hviezdy vo vzdialenosti o niečo väčšej než je vzdialenosť Neptúna od Slnka. Skupina tiež rozpoznala špirálovú brázdu, ktorú protoplanéta zanecháva za sebou tým, že preskupuje časť materiálu v disku, podobne ako loď tvorí vlnu pri pohybe na vode.

Protoplanéta vzniká v raných fázach vývoja planetárneho systému. Rastie tým, že akretuje prach, plyn, horniny a ďalší materiál, ktorý obklopuje jej hostiteľskú hviezdu, čím čistí jej dráhu a vytvára brázdy, ako je tá, ktorú vidíme tu. Prístroj SPHERE je špeciálne navrhnutý na pozorovanie týchto útvarov. Blokuje svetlo hostiteľskej hviezdy, aby zvýšil kontrast snímky, a koriguje rozmazanie spôsobené atmosférickými turbulenciami, aby zlepšil rozlíšenie. Štúdiom špirálovej vlny a brázdy, ktorú protoplanéta vytvorila okolo hviezdy HD 169142, sa astronómovia môžu dozvedieť viac o tom, ako vznikajú obrie planéty ako je Jupiter.

Kredit: ESO/Hammond et al.

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/videos/potw2317a/

 

ESO*lar