Obrázok týždňa: Rekordný záblesk


potw2313 – Obrázok týždňa

Rekordný záblesk

27. marec 2023

Zakrúžkované miesto na tomto obrázku týždňa takmer nevidno. Čo sa stalo? Obrázok ukazuje sekvenciu snímok zhotovenú vo viditeľnom svetle pomocou ďalekohľadu ESO VLT (Very Large Telescope). Zakrúžkovaná oblasť je gama záblesk GRB 221009A, ktorý postupne mizne. Záblesky gama sú najjasnejšie javy, ktoré vo Vesmíre poznáme, a GRB 221009A je dokonca zatiaľ najjasnejším zábleskom pozorovaným zo Zeme.
Záblesk zaznamenalo v októbri 2022 niekoľko vesmírnych gama ďalekohľadov, napríklad Swift a Fermi (NASA) a INTEGRAL (ESA). Niekoľko hodín po prvej detekcii potom prístroj X-shooter na ESO VLT zaznamenal spektrum, ktoré stanovilo prvý odhad vzdialenosti výbuchu na 2400 miliónov svetelných rokov. Vďaka tomuto meraniu vzdialenosti skupina astronómov pod vedením Daniela Bjørna Malesaniho (Radboud University, Holandsko; DAWN/Niels Bohr Institute, Dánsko) vylúčila pôvod v Mliečnej dráhe, hoci je k nám výbuch stále oveľa bližšie ako je typické pre gama záblesky.

Zmeraná vzdialenosť tiež umožnila astronómom vypočítať svietivosť výbuchu. Napriek tomu, že výbuch sa nachádza za našimi vesmírnymi humnami, ukázalo sa, že je veľmi jasný. V skutočnosti sa jedná o najintenzívnejší gama záblesk, aký bol kedy pozorovaný zo Zeme, za 55 rokov od vynesenia prvých gama družíc na obežnú dráhu. Podľa astronómov pod vedením Malesaniho je možné takto energetický a blízky gama záblesk pozorovať iba raz za 1000 rokov!

Skupina astronómov vedený Andrew Levanom (tiež Radboud University) pozorovala túto jedinečnú explóziu pomocou Vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba na dlhších vlnových dĺžkach. Kombinácia spektra z X-shooteru s týmito dátami umožňuje dôkladne preskúmať povahu tejto jedinečnej udalosti.

Gama záblesky môžu trvať od niekoľkých milisekúnd až po niekoľko hodín (GRB 221009A trval približne 10 hodín). Akonáhle počiatočný záblesk gama žiarenia odznie, dosvit možno stále pozorovať na dlhších vlnových dĺžkach, ako je viditeľné alebo infračervené svetlo. Aj ten ale veľmi rýchlo slabne, takže astronómovia musia rýchlo reagovať, aby mohli tieto prchavé zdroje pozorovať.

Kredit: ESO/Malesani et al., The Stargate collaboration

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/videos/potw2313a/

 

ESO*lar