Obrázok týždňa: Najbližší pár supermasívnych čiernych dier pozorovaný prístrojom MUSE


potw2302 – Obrázok týždňa

Najbližší pár supermasívnych čiernych dier pozorovaný prístrojom MUSE

10. január 2023

Na obrázku sa pozrieme bližšie na galaxiu UGC 4211, v ktorej astronómovia objavili dve supermasívne čierne diery, tesne pred splynutím, vzdialené od seba iba 750 svetelných rokov – čo je najmenšia pozorovaná vzdialenosť medzi čiernymi dierami a dvakrát bližšia, ako v predchádzajúcom zaznamenanom prípade. Na pozorovanie použili ďalekohľad od ESO VLT (Very Large Telescope), interferometer ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ktorého je ESO partnerom, a ďalšie ďalekohľady, aby detegovali jasné svetlo vyprodukované čiernymi dierami pohlcujúcimi materiál vo svojom okolí.

Oba tieto obrázky pochádzajú z prístroja MUSE na VLT ESO v Čile. Na ľavom obrázku vidíme „klasický“ pohľad na galaxiu UCG 4211 s prachovými pásmi sčasti zakrývajúcimi svetlo hviezd. Obrázok vpravo zobrazuje modro žiariaci kyslík, zelený dusík a červený vodík. Červená farba mapuje oblasti tvorby hviezd a žiarivo biela oblasť v strede galaxie prezrádza prítomnosť dvoch supermasívnych čiernych dier, ktoré pohlcujú hmotu vo svojom okolí.

Identifikáciu a detailné štúdium týchto dvoch čiernych dier umožnila vedeckému tímu, pod vedením Michaela Kossa z Eureka Scientific v Spojených štátoch amerických, kombinácia dát z VLT ESO, ALMA a ďalších ďalekohľadov. K ich priblíženiu došlo pravdepodobne splynutím ich hostiteľských galaxií, čím sa astronómom otvorila príležitosť skúmať, ako galaxie a supermasívne čierne diery v takom prípade rastú.

Kredit: ESO/Koss et al.

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/images/potw2302a/

 

ESO*lar