Čile určilo nový štandard osvetlenia na ochranu svojej tmavej oblohy


annlang23002-es-cl-en — Oznámenie

Čile určilo nový štandard osvetlenia na ochranu svojej tmavej oblohy

19. október 2023

Čile, partnerská krajina ESO a hostiteľ všetkých troch jeho astronomických observatórií, včera vydalo a určilo nový štandard na ochranu tmavej oblohy v krajine, ktorá je považovaná za svetový unikát.

Nová norma, ktorú zaviedlo čilské Ministerstvo životného prostredia, má za cieľ kontrolovať emisie z vonkajšieho osvetlenia a reklám, predchádzať znečisteniu z umelého osvetlenia, chrániť astronomickú kvalitu tmavej nočnej oblohy, zdravie ľudí a biodiverzitu [1] v Čile.

Norma bude regulovať svetelné emisie v celom Čile, čím sa rozšíri aktuálna norma, ktorá už platí v regiónoch Antofagasta, Atacama a Coquimbo, kde sa nachádzajú všetky observatóriá ESO a iné medzinárodné centrá.

Verejné osvetlenie v Čile bude upravené tak, aby uprednostňovalo zloženie svetla v jantárových tónoch a obmedzilo modré svetlo. Rovnako aj reklamné a športové osvetlenie bude podliehať pravidelnej kontrole, čo napríklad umožní obyvateľom väčší oddych v blízkosti propagačných plagátov. Okrem toho sa posilní preventívna kontrola produktov alebo projektov, ktoré nie sú v súlade s týmito usmerneniami.

Toto nové nariadenie sa pridáva k nedávnemu zverejneniu vyhlášky Ministerstva vedy, technológie, vedomostí a inovácií v Čile, ktorá stanovuje oblasti vedeckej hodnoty a výskumu v oblasti astronomického pozorovania v Antofagaste, Atacame a Coquimbo. Táto norma stanovuje špeciálne požiadavky v 29 obciach týchto regiónov, ktoré sú osobitne chránenými oblasťami pre astronómiu. Je tak príkladom pevného záväzku Čile, jeho inštitúcií aj akademickej obce, voči astronómii a jej hodnotám, ktoré sú motorom rozvoja spoločnosti.

Vytvorenie týchto nových štandardov bolo navrhnuté a implementované v spolupráci ESO a ďalších profesionálnych observatórií v Čile prostredníctvom Úradu pre ochranu kvality oblohy v Severnom Čile (OPCC), ako aj na základe rady Nadácia Cielos de Chile (Cielos de Chile Foundation).

Poznámky

[1] Táto norma po prvýkrát zahŕňa miestnu biodiverzitu ako predmet ochrany, čím umožňuje obnovu ohrozených druhov ohrozených svetelným znečistením.

——————-

Contacts

Francisco Rodriguez
ESO Chile Press Officer
Santiago, Chile
Email: francisco.rodriguez@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: press@eso.org
——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/annlang23002-es-cl/

 

ESO*lar