ALMA dosahuje pozorovania s najvyšším rozlíšením


ann23019 — Oznámenie

ALMA dosahuje pozorovania s najvyšším rozlíšením

15. november 2023

Rádioteleskop Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ktorého je ESO partnerom, dosahuje pozorovania s najvyšším rozlíšením od začiatku svojej prevádzky. Počas technického testu tím odborníkov – zo Spoločného observatória ALMA (JAO) v Čile, Národného astronomického observatória Japonska (NAOJ), Národného rádioastronomického observatória (NRAO) v USA a ESO – nasnímal vyvinutú hviezdu s rozlíšením 5 miliarcsekúnd (tisícina uhlovej sekundy) . To dokazuje, že rádioateleskop ALMA môžu astronómovia použiť na podrobné pozorovanie objektov, ktoré majú veľkosť napríklad 10 metrového autobusu na povrchu Mesiaca.

Rádioteleskop ALMA pozostáva zo 66 antén, ktoré môžu byť usporiadané v rôznych polohách na náhornej plošine Chajnantor v Čile. Každý je vybavený prijímačmi, ktoré mu umožňujú pozorovať rádiové vlny v rôznych frekvenčných rozsahoch alebo pásmach. Rozlíšenie rádioteleskopu ALMA sa zvyšuje so zvyšujúcou sa maximálnou vzdialenosťou medzi anténami a so zvyšujúcou sa frekvenciou pozorovaní. Nové snímky boli získané s najrozšírenejšou možnou konfiguráciou pre pole ALMA s maximálnou vzdialenosťou medzi jej anténami – 16 km. Boli vyrobené pomocou prijímačov Band 10, ktoré umožňujú ALMA pozorovať pri frekvenciách až 950 GHz, čo je najvyššie možné pozorovacie pole.

Keďže pozorovania posúvajú schopnosti rádioteleskopu ALMA do extrému, bolo neuveriteľne náročné ich uskutočniť. Zatiaľ, čo prijímače pásma Band 10 sú na rádioteleskopoch ALMA k dispozícii od roku 2014, astronómovia museli čakať na overenie novej kalibračnej techniky nazývanej pásmo v pásme (band to band), aby mohli vykonávať nové pozorovania. Pozorovania prebehli počas technického testu v roku 2021, keď pozorovali vyvinutú hviezdu Mliečnej dráhy, R Leporis. Jasné galaktické jadro použili ako kalibrátor, ktorý napriek tomu, že je od nás vzdialený, na oblohe sa nachádza neďaleko R Leporis. Výsledky sú dnes zverejnené v časopise Astrophysical Journal.

Tento výsledok bol dosiahnutý s výraznou podporou zamestnancov ESO, ktorí boli zapojení do testovacích pozorovaní, predchádzajúcich experimentov vedúcich k tomuto konečnému technickému úspechu a vývoju novej kalibračnej techniky.

——————-

More information

This result was presented in a paper titled “ALMA High-frequency Long Baseline Campaign in 2021: Highest Angular Resolution Submillimeter Wave Images for the Carbon-rich Star R Lep” to appear in the Astrophysical Journal (doi:10.3847/1538-4357/acf619).

The team is composed of Y. Asaki (JAO; NAOJ; SOKENDAI), L. Maud (ESO; Leiden University), H. Francke (JAO), H. Nagai (NAOJ), D. Petry (ESO), E. B. Fomalont (NRAO), E. Humphreys (JAO; ESO), A. M. S. Richards (University of Manchester), K. T. Wong (IRAM; Uppsala University), W. Dent (JAO), A. Hirota (JAO; NAOJ), J. M. Fernandez (Lowell Observatory), S. Takahashi (NAOJ), and A. S. Hales (JAO; NRAO).

A previous technical study, leading to the 2021 Campaign can be found in: “ALMA High-frequency Long-baseline Campaign in 2019: Band 9 and 10 In-band and Band-to-band Observations Using ALMA’s Longest Baselines”, published in the Astrophysical Journal in August 2023 (doi: 10.3847/1538-4365/acd6f1).

ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA) and NINS (Japan), together with NRC (Canada), NSTC and ASIAA (Taiwan), and KASI (Republic of Korea), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO and NAOJ.

Contacts

Luke Maud
ALMA Regional Centre at ESO
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6765
Email: Luke.Maud@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: press@eso.org
——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23019/

 

ESO*lar