ESO podporuje chartu pre bezpečný a udržateľný rozvoj vesmíru


ann23018 — Oznámenie

ESO podporuje chartu pre bezpečný a udržateľný rozvoj vesmíru

06. november 2023

Cieľom charty „charta nulových trosiek“ Zero Debris Charter pod vedením Európskej vesmírnej agentúry (ESA) je riešiť rastúce riziká vesmírneho odpadu na obežnej dráhe Zeme. Charta, ktorá bola dnes zverejnená na vesmírnom samite 2023 v Seville v Španielsku, predstavuje spoluprácu medzi viac ako 40 zainteresovanými stranami v oblasti kozmického priestoru, vrátane Európskeho južného observatória (ESO). Pre pozemné astronomické organizácie, ako je ESO, je kľúčové, že charta uznáva nepriaznivé účinky, ktoré môže mať vesmírny odpad na prirodzene tmavú a rádiovo tichú oblohu, a snaží sa ich zmierniť „v čo najväčšej možnej miere“.

Zero Debris Charter je dôležitou dohodou, ktorá načrtáva princípy a opatrenia na prevenciu a zmiernenie vesmírneho odpadu – nefunkčných objektov na obežnej dráhe Zeme, ako sú mŕtve satelity, úlomky rakiet alebo iné rozbité stroje. Ako sa uznáva v charte, vesmírny odpad môže ohroziť bezpečnosť vesmírnych aktivít, ako aj akékoľvek technologické alebo sociálne výhody, ktoré tieto aktivity poskytujú ľudstvu.

Dohoda prichádza v čase, keď vesmírny priemysel zažíva rýchlu expanziu, vďaka čomu sa vesmírny odpad čoraz viac zaujímajú o vesmírne spoločnosti a agentúry, ale aj pre pozemné astronomické organizácie, ako je ESO.

Pri vývoji charty ESO presadzovalo zahrnutie ochrany prirodzene tmavej a rádiovo tichej oblohy medzi hlavné princípy – dôvod pre ktorý ESO aktívne viedla kampaň v mnohých medzinárodných platformách, vrátane spolupráce s Centrom pre ochranu prirodzene tmavej a rádiovo tichej oblohy pred rušením satelitných konštelácií Medzinárodnej astronomickej únie (Centre for the Protection of the Dark and Quiet Skies from Satellite Constellation interference.)

Prirodzene tmavá a rádiovo tichá obloha – s dôrazom na ochranu nočnej oblohy pred nadmerným umelým svetlom a rádiovými emisiami – je požiadavka pozemných observatórií. Vesmírny odpad ohrozuje astronomické pozorovania umelým zosvetľovaním oblohy. Vesmírna technika, vrátane tých, ktoré sa môžu použiť elimináciu alebo korigovanie smeru trosiek, môžu tiež pôsobiť rušivo prostredníctvom neúmyselného odrazu alebo emisné žiarenia.

Pri vývoji tejto charty ESA úspešne spojila rôznorodú komunitu zainteresovaných strán v oblasti vesmíru, vrátane priemyslu a vládnych agentúr, medzinárodných organizácií, univerzít a výskumných centier, neziskových nadácií a ďalších. Dohodnuté hlavné princípy majú za cieľ znížiť a zmierniť nepriaznivé účinky trosiek na životné prostredie aj oblohu, ako aj zlepšiť naše vedomosti o objektoch, ktoré sa nachádzajú na obežnej dráhe. Na tento účel sú na rok 2030 načrtnuté cielené opatrenia vrátane odstránenia opustených objektov a zlepšenia zberu údajov o troskách. ESO bude spolupracovať s ESA, aby zabezpečila, že zámer charty bude zachytený v štandardoch ESA pre budúce misie.

Charta je teraz otvorená pre ďalšie organizácie a spoločnosti na podpis. Pripojte sa ku komunite signatárov, vďaka ktorým je vesmír bezpečný a udržateľný pre budúcnosť.

——————-

Links

 

Contacts

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: press@eso.org
——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23018/

 

ESO*lar