Nové prijímače ALMA na skúmanie nášho kozmického pôvodu boli úspešne otestované


ann23013 — Oznámenie

Nové prijímače ALMA na skúmanie nášho kozmického pôvodu boli úspešne otestované

14 august 2023

Medzinárodný tím astronómov a inžinierov pracujúcich na rádioteleskopoch ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), ktorého je partnerom ESO, vykonal prvé merania pomocou nových prijímačov, ktoré boli nainštalované na viaceré antény ALMA. Prijímače umožňujú rádioteleskopom ALMA pozorovať v rámci frekvenčného rozsahu, na ktorý bol navrhnutý – v rozsahu s vlnovými dĺžkami medzi 2,6 až 4,5 milimetra (67-116 GHz). Toto takzvané „pásmo 2“ otvára nové možnosti merania nášho kozmického pôvodu a odhaľuje ako vznikajú vzdialené hviezdy a galaxie ako aj pôvod planét.

ALMA, ktorá sa nachádza na náhornej plošine Chajnantor v Čile, pozostáva celkovo zo 66 antén a každá jedna anténa je vybavená množstvom vysoko citlivých prijímačov. Každý typ prijímača pozoruje v rámci určitého pásma alebo rozsahu vlnových dĺžok v submilimetrovej/milimetrovej oblasti elektromagnetického spektra. Celkovo tieto pásma pokrývajú interval od 0,3 do 8,6 milimetra (950 až 35 GHz; pásma 10 až 1). Pásmo 2 otvára úplne nové možnosti v rozsahu od 67-84 GHz a zároveň rozširuje dostupnú šírku pásma vo frekvenčnom rozsahu 84-116 GHz, ktorý pokrýva pásmo 3.

Prvý predprodukčný prijímač pásma 2 bol úspešne nainštalovaný a otestovaný na anténe ALMA začiatkom tohto roka. Druhý a tretí predprodukčný prijímač pásma 2 bol nainštalovaný teraz na dve ďalšie antény ALMA, a môže fungovať ako interferometer: meria okrajový vzor, ktorý je výsledkom korelácie viacerých signálov z jasného astronomického objektu. Tento míľnik znamená, že astronómovia boli schopní po prvýkrát skombinovať signály z viacerých antén v pásme 2. Aj ďalšie antény ALMA sú zmodernizované a majú nainštalované prijímače pásma 2. Úroveň citlivosti sa zlepšila a to umožní stále presnejšie, detailnejšie pozorovania nášho vesmíru.

Pásmo 2 umožní rádioteleskopom ALMA dôležité merania studenej medzihviezdnej hmoty – zmesi prachových častíc a molekulárneho plynu, ktorá sa vyskytuje v medzihviezdnom priestore a poháňa tvorbu hviezd. Okrem toho bude ALMA schopná študovať detailne vlastnosti prachových častíc a molekúl, ktoré sa nachádzajú v objektoch od protoplanetárnych diskov až po vzdialené galaxie.

Nové prijímače umožnia pozorovanie zložitých organických molekúl v blízkych galaxiách a poskytnú informácie o tvorbe podmienok pre vznik života. Pásmo 2 bude zároveň dôležité pre astronómov, ktorí budú môcť lepšie porozumieť tvorbe planét sondovaním „snehovej čiary“ oxidu uhoľnatého – oblasť v protoplanetárnych diskoch, ktoré sú dostatočne vzdialené od centrálnych hviezd na kondenzáciu plynu.

Pásmo 2 bolo vyvinuté pod taktovkou ESO a spolupracovalo so svojimi partnermi z Národného astronomického observatória Japonska (NAOJ), Univerzity Čile a niekoľkými Európskymi inštitúciami (European institutes and industry). Výroba prvých prijímačov sa uskutočnila v spolupráci Holandskej výskumnej školy pre astronómiu (NOVA), skupiny Advanced Receiver Development (GARD) vesmírneho observatória Onsala Švédskej Univerzity Chalmers, Talianskeho národného inštitútu pre astrofyziku (INAF) a v spolupráci Národného astronomického observatória Japonska (NAOJ).

Tím bude pracovať na optimalizácii výkonu predprodukčných prijímačov a neskôr bude nasledovať dokončenie výroby zostávajúcich prijímačov, aby mohli byť nainštalované na všetkých 66 antén. Potom vstúpi rádioteleskop ALMA do novej éry pozorovania. Dokončenie inštalácie je naplánovaná,so všetkými doplnkovými vylepšeniami, do časového horizontu 2030. Inštalácia pásma 2 umožní používať štyrikrát väčšiu šírku pásma, akú môže dosiahnuť väčšina súčasných prijímačov ALMA, práve preto sa dramaticky zvýši rýchlosť jeho pozorovania.

——————-

More Information

ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA) and NINS (Japan), together with NRC (Canada), NSTC and ASIAA (Taiwan), and KASI (Republic of Korea), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO and NAOJ.

Contacts

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: press@eso.org
——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23013/

 

ESO*lar