Viac ako 1000 štúdií publikovaných v roku 2022 použilo údaje z ESO


ann23007 — Oznámenie

Viac ako 1000 štúdií publikovaných v roku 2022 použilo údaje z ESO

10. máj 2023

Pozorovania, ktoré boli uskutočnené na observatóriách ESO boli citované alebo použité vo viac ako 1000 vedeckých prác v roku 2022. Napriek skutočnosti, že pozorovacie miesta ESO boli počas pandémie niekoľko mesiacov zatvorené alebo prevádzkované so zníženou kapacitou, počet recenzovaných prác zostal pozoruhodne stabilný. Nedávna správa Knižničného a informačného centra ESO ukazuje, že je to už šiesty rok po sebe, kedy počet prác prekročil 1000.

Najvýznamnejšie príspevky týchto publikácií – spolu to bolo viac ako 580 recenzovaných prác, pochádzajú z ďalekohľadov ESO ako veľmi veľký ďalekohľad (VLT) a VLT Interferometer (VLTI), ktoré sa nachádzajú na observatóriu Paranal. Medzi najvýznamnejšie pozorovania patrí objav nového druhu hviezdnej explózie nazývanej mikronova a sledovanie supermasívnej čiernej diery ukrytej v prstenci prachu. Za posledné tri roky bol najproduktívnejším prístrojom VLT Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), ktorý pokračoval aj v roku 2022 s viac ako 160 dokumentami.

Na základe pozorovaní z Visible and Infrared Telescope for Astronomy (VISTA) a VLT Survey Telescope (VST)[1], ktoré sa tiež nachádzajú na observatóriu Paranal, bolo vypracovaných takmer 150 dokumentov. Približne 17 % týchto prác využívalo pozorovania z oboch ďalekohľadov súčastne. La Silla observatórium, ktoré sa nachádza južnejšie od Paranal, prispelo približne k 175 štúdiám.

V roku 2022 poskytol interferometer Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), v ktorom je ESO partnerom, takmer 450 príspevkov. Podobne ako v posledných dvoch rokoch približne polovica z nich (49 %) použila údaje získané pozorovaním astronómov so sídlom v Európe. V roku 2022 ALMA objavil doteraz najväčšiu molekulu, ktorá sa nachádza v protoplanetárnom disku.

Do decembra 2022 bolo ESO tiež partnerom projektu Atacama Pathfinder Experiment (APEX)[2], ktorý sa nachádza v blízkosti ALMA na náhornej plošine Chajnantor v čilskej púšti Atacama. Pozorovania získané čiastočne alebo výlučne počas pozorovania ESO viedli k veľkej časti prác publikovaných v roku 2022 (63 %). APEX okrem iných výsledkov poskytol nový pohľad na oblaky chladného plynu Plamennej hmloviny v Orióne (Flame Nebula).

Počet prác, ktoré využívajú čiastočne alebo výlučne archívne údaje, sa v posledných rokoch neustále zvyšoval a v roku 2022 dosiahol takmer 40 %. Konkrétne 24 % prác sa spoliehalo výlučne len na archívne údaje, bez akýchkoľvek iných pozorovaní od ESO získaných samotnými autormi. Tieto čísla demonštrujú dôležitú hodnotu dedičstva vedeckého archívu ESO (Science Archive).

Tieto pôsobivé čísla publikácií zdôrazňujú dôležitosť organizácie ESO pre astronomickú komunitu v jej snahe zlepšiť naše chápanie vesmíru.

Poznámky:
[1] Projekt VST bol spoločným projektom ESO a Capodimonte Astronomical Observatory, súčasťou Talianskeho národného inštitútu pre astrofyziku (INAF). Od 1. októbra 2022 ide o jediný projekt INAF, ktorý prevádzkuje ESO na Paranale.
[2] Od 1. januára 2023 ESO hostí a prevádzkuje APEX v mene Inštitútu Maxa Plancka pre rádiovú astronómiu.

——————-
More information:

The statistics presented here are derived from telbib, a database of refereed papers published by the ESO users community, developed and curated by the ESO Library and Information Centre. Whilst text-mining scripts are applied when screening the literature for ESO data papers, articles are carefully examined by the curators before they are added to the database to ensure that all telbib papers use partly or exclusively data from ESO facilities for which observing time was recommended by ESO. The public telbib interface provides visualisations of search results including on-the-fly graphs and predefined charts.

Contacts

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6280
Email: uta.grothkopf@eso.org

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6176
Email: press@eso.org

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23007/

 

ESO*lar