Nová správa udáva smerovanie európskej astronómie


ann23005 — Oznámenie

Nová správa udáva smerovanie európskej astronómie

03. máj 2023

Nová správa medzinárodného konzorcia popredných astronómov, vrátane zamestnancov ESO, stanovuje odporúčania transformácie pochopenia nášho vesmíru pre nasledujúce desaťročie.

ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap 2022-2035 je najnovší, komplexný plán vytvorený sieťou Európskej finančnej agentúry, komunity a výskumnej organizácie, ktorá financuje ASTRONET.

Medzi kľúčové priority patrí pochopenie pôvodu vesmíru a vývoja planét v našej slnečnej sústave, v neposlednom rade obsahuje aj odporúčania, ktoré by mali zabezpečiť zdroje a zariadenia potrebné na splnenie týchto priorít. Základom pokroku a spoločenskej angažovanosti bude aj nepretržitý prísun vysoko kvalifikovaných a motivovaných výskumníkov.

Einsteinov teleskop (observatórium gravitačných vĺn) a Európsky slnečný teleskop patria medzi hlavné navrhované európske investície. V novej správe je spomenuté aj „dokončenie výstavby a uvedenie do prevádzky extrémne veľkého teleskopu ESO (ELT) a jeho prvej generácie nástrojov (…) majú kľúčový strategický význam“. Zdôrazňuje tiež strategickú prioritu ďalekohľadu Cherenkov Telescope Array (CTA) v pozemnej astronómii. ESO patrí medzi organizácie, ktoré prevádzkujú CTA Observatory a plánuje hostiť zariadenia na observatóriu Paranal v Čile, ktoré sa nachádza na južnej pologuli.

Správa konzorcia kladie veľký dôraz na pokračovanie investícií do modernizácie a rozšírenia viacerých projektov spojených s ESO. Konkrétne sa jedná o modernizácie Atacama Large Millimeter/submilimeter Array (ALMA) a vývoj nových prístrojov pre veľmi veľký teleskop ESO (VLT) ako aj pre teleskopický interferometer veľmi veľkého ďalekohľadu ESO (VLTI).
V neposlednom rade správa kladie dôraz na silné priority európskej astronomickej komunity ako je udržateľnosť a dostupnosť, zároveň poukazuje na dôležitosť podpory pozitívneho vplyvu astronómie na spoločnosť, a práve toto je aj v súlade s úsilím ESO.

Cieľom správy ASTRONET je vytvoriť dostupný zdroj na podporu informovanosti pre politikov a vedeckých lídrov, ktorý účinnejšie a efektívnejšie usmerňí vedecké objavy.
ASTRONET je nezávislé konzorcium, ktorého cieľom je vytvoriť spoločnú vedeckú víziu pre celú európsku astronomickú komunitu, aby popísali výzvy a otázky, ktorým čelia.
Do správy sa zapojilo cez panelové diskusie viac ako 100 vedcov z celej Európy, zároveň sa uskutočnila aj séria verejných konzultácií, aby mohlo šíriť široké spektrum názorov, ktoré sa vytvorilo v rámci astronómie.

Predchádzajúca správa ASTRONET Science Vision and Infrastructure Roadmap (publikovaná v roku 2007 a revidovaná v roku 2015) obsahovala odporúčania, ktoré obsahovali návrhy pre svetoznámu vedeckú infraštruktúru, ako napr. extrémne veľký ďalekohľad (ELT) a Square Kilometer Array Observatory (SKAO).
Celú správu si môžete prečítať na webovej stránke Astronetu.

 

——————-
More information:

ASTRONET was formed in 2005 as a consortium of European funding agencies and research organisations (ESO, ESA and the SKAO are all engaged with its work). One of its key goals is to deliver a strategic plan and an infrastructure roadmap and to promote the adoption of the roadmap recommendations.

ASTRONET was an EU-funded ERA-NET up to 2015, in the context of HORIZON 2020 and with the support of the European Commission. It is now a self-sustained group of funding agencies and associated bodies. ASTRONET seeks to include the whole astronomical domain: from the Sun and our Solar System to the limits of the Universe. Research is advanced using studies from facilities on the ground as well as in space observations alongside theory, laboratory astrophysics and computing.

Contacts

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Email: press@eso.org

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23005/

 

ESO*lar