ESO v spolupráci s astronomickou komunitou podali petíciu OSN, aby riešila vplyv satelitov na ochranu tmavej a tichej oblohy na Zemi


ann23001 — Oznámenie

ESO v spolupráci s astronomickou komunitou podali petíciu OSN, aby riešila vplyv satelitov na ochranu tmavej a tichej oblohy na Zemi

27. február 2023

ESO v spolupráci s medzinárodnými partnermi predložila Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (COPUOS) dokument, ktorý navrhuje vytvorenie novej skupiny expertov, ktorí budú pracovať na ochrane tmavej a tichej oblohy. Na prebiehajúcom zasadnutí vedecko-technickej sekcie (STSC) COPUOS sa diskutovalo o predloženom dokumente, v rámci osobitného bodu programu o prirodzene tmavej a rádiovo tichej oblohe. Dokument, ktorý okrem ESO, Medzinárodnej astronomickej únie (IAU) a Square Kilometer Array Observatory (SKAO) podporili aj Čile, Španielsko, Slovensko, Bulharsko, Dominikánska republika, Peru, Južná Afrika, žiada novú skupinu expertov, aby podávala správy STSC o monitorovaní vplyvu satelitov na astronómiu, hľadala riešenia a poskytla odporúčania na zmiernenie pred rušivými a škodlivými umelými vplyvmi.

Satelity vypustené na obežnú dráhu okolo Zeme zlepšili naše možnosti okamžitej globálnej komunikácie; vplyv týchto technológií na astronomické pozorovania a zachovanie tmavej a tichej oblohy vzbudzujú značné obavy. V čase písania tohto článku obieha okolo Zeme viac ako 8 000 aktívnych a zaniknutých satelitov, pritom tento počet nie je konečný. V nasledujúcom desaťročí by mohlo byť vypustených až 100 000 satelitov.

Astronómovia si už začali všímať negatívne dôsledky dramatického nárastu vesmírnej „dopravy“. Dokonca aj na takých vzdialených, od svetelného znečistenia izolovaných miestach, ktoré boli vybraté špeciálne pre pozorovanie s veľkými ďalekohľadmi, satelity rušia optické a infračervené pozorovania. Tieto satelity tiež vysielajú a prijímajú rádiové signály, ktoré majú vplyv najmä na rádioteleskopy, ako je napríklad aj vysoko citlivé pole, ktoré prevádzkuje ESO na náhornej plošine Chajnantor Atacama Large Millimeter/submilimeter Array (ALMA).

Rýchly rast svetelného znečistenia, ku ktorému nové satelity tiež prispievajú, ovplyvňuje nás všetkých. Mnohí z nás nikdy nevideli prirodzene tmavú nočnú oblohu a viac ako tretina ľudstva (napríklad až 60 % Európanov) nevidí Mliečnu dráhu. Tieto nové satelity značne zasahujú do zostávajúcich parkov tmavej oblohy a rádiových tichých oblastí.

Referent pre vonkajšie vzťahy ESO a zástupca ESO v COPUOS, Andrew Williams hovorí: „Ak situácia dospeje do štádia, keď bude existovať 100 000 alebo viac satelitov, bez akéhokoľvek zásahu spoločnosti na zmiernenie problematiky, budú mať veľmi dôležitý vplyv na astronómiu. Existuje tiež nebezpečenstvo, že to môže mať dosah na objavovanie potenciálne nebezpečných asteroidov a zničenie nedotknutej oblohy, ktorá tu bola od začiatku ľudstva.“

Niektoré spoločnosti vynaložili úsilie na zmiernenie týchto dopadov, použitím menej reflexného materiálu pri konštrukcii satelitov alebo zmenou orientácie satelitov vo vesmíre. Okrem toho môžu spoločnosti astronómom poskytnúť presnejšie informácie o umiestnení satelitov, takže observatóriá to môžu vziať do úvahy pri rozhodovaní, kedy a kam nasmerovať svoje ďalekohľady. Tieto potenciálne riešenia vyzerajú sľubne ale vyžadujú koordinovanú spoluprácu medzi satelitným priemyslom, vládami a astronómami. Táto spolupráca zahŕňajúca všetky dotknuté strany je účinným spôsobom, ako dosiahnuť prospešnú rovnováhu medzi rozvojom kozmického hospodárstva na nízkej obežnej dráhe Zeme a potrebou chrániť prirodzene tmavú a rádiovo tichú nočnú oblohu.

COPUOS OSN, v ktorom je ESO stálym pozorovateľom, uľahčuje diskusiu o záležitostiach týkajúcich sa využívania kozmického priestoru. Významné medzinárodné úsilie, s príspevkami ESO, bolo vynaložené na pokračovanie diskusie na COPUOS o zachovaní tmavej a tichej oblohy a najmä o vplyve satelitných sústav.

ESO podpísal predložený návrh na 60. zasadnutí STSC spolu s ďalšími pozorovateľskými organizáciami ako International Astronomical Union (IAU) a Square Kilometer Array Observatory (SKAO) a členskými štátmi COPUOS Čile, Španielsko, Slovensko, Bulharsko, Dominikánska republika, Peru a Južná Afrika, ktorá navrhla vytvorenie novej expertnej skupiny. Návrh bol vo veľkej miere prediskutovaný na STSC a získal širokú podporu členských štátov. S cieľom spresniť podrobnosti a získať väčšiu podporu medzi členmi COPUOS bude skupina expertov pod vedením Čile, ako prvého spolusignatára dokumentu, naďalej pracovať na presadzovaní začlenenia tejto záležitosti do COPUOS na svojom hlavnom zasadnutí v júni 2023. Dúfame, že diskusie počas obdobia medzi zasadnutiami prinesú riešenia, ktoré by mohli byť ešte účinnejšie pri ochrane astronómie a prirodzene tmavej a rádiovo tichej nočnej oblohy.

„Diskusie na COPUOS majú kaskádový efekt, ktorý môže ovplyvniť vlády a spoločnosti, aby konali. Zo značného počtu krajín, zo všetkých regiónov sveta, ktoré vyjadrili podporu nášmu návrhu, dúfame, že na hlavnom zasadnutí výboru nájdeme cestu vpred,“ hovorí spoluvedúci IAU Centra pre ochranu tmavej a tichej oblohy pred rušivými vplyvmi satelitných sústav, Andrew Williams. Poslaním Centra, ktoré podporuje aj ESO, je koordinovať úsilie a zjednocovať hlasy naprieč globálnou astronomickou komunitou s ohľadom na ochranu tmavej a tichej oblohy pred interferenciou zo satelitných sústav.

——————-

Contacts

Andrew Williams
ESO External Relations Officer
Garching bei München, Germany
Tel.: +49 89 320 062 78
Email: awilliam@eso.org

Juan Carlos Muñoz Mateos
ESO Media Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6176
Email: press@eso.org

——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/announcements/ann23001/

 

ESO*lar