Pozorovania


Úplné zatmenie Mesiaca – 27. júl 2018.

Video: SOLAR Hvezdáreň Senec

Čiastočné zatmenie Mesiaca – 7. august 2017.

Fotografie: SOLAR Hvezdáreň Senec

Prechod Merkúra pred slnečným diskom – 09. máj 2016.

Fotografie: Endre Kádasi

Leonídy 2007

Na prelome dní 17. a 18. novembra 2007naše združenie SOLAR spolu so združením UMA organizovalo pozorovanie meteorického roja „Leonidy“. Pozorovanie sa uskutočnilo v priestoroch pozorovateľne v Blahovej, ktorá patrí združeniu UMA .

Leonidy sú meteorický roj spôsobený kométou Tempel-Tuttle. Maximum má okolo 17. až 18. novembra. Jeho radiant je v hrive súhvezdia Lev.

Celý týždeň sme sledovali predpoveď počasia – prognózy vyzerali sľubne a Mesiac bol v prvej štvrti. Všetko nasvedčovalo tomu, že budeme mať výhodné podmienky na pozorovanie.

Pozorovacie podmienky však neboli počas akcie podľa nášho želania, pretože sa obloha zatiahla a len na cca 30 minút okolo jednej v noci sa vyjasnila. Avšak túto akciu hodnotíme ako úspešnú, lebo sme mali možnosť vyskúšať novo zakúpený refraktor ED 80/600 Skywatcher s montážou HEQ 5 pro go-to, pozreli sme si kométu 17P/Holmes, napočítali sme aj zopár Leoníd a utužili sme kontakty medzi našimi združeniami.

Zákryt Venuše Mesiacom 18. júna 2007

18. júna 2007 v poobedňajších hodinách nastal zákryt Venuše Mesiacom. Stretli sme sa v kupole v Senci a dúfali sme, že budeme mať peknú oblohu. Počasie nám doprialo a úkaz sme mohli sledovať voľným okom ako aj cez ďalekohľad. Samozrejme snažili sme sa aj nasnímať, ako kosáčik Mesiaca zakryje kosáčik planéty Venuša.

Zákryt Saturna Mesiacom 22. mája 2007

22. mája 2007 sa odohral – už po druhý krát toho roku – zriedkavý úkaz zákryt Saturna Mesiacom. Prvý krát – v marci – nám počasie neprialo. V máji sme mali krásnu oblohu. Mohli sme pozorovať tento nádherný úkaz voľným okom a ďalekohľadom. Samozrejme úkaz sme aj nasnímali. Akcia sa vydarila.

Zákryt Saturna Mesiacom a zatmenie Mesiaca 2007

2. marca 2007 v ranných hodinách nastal zákryt Saturna Mesiacom a 3. marca 2007 vo večerných hodinách bolo zatmenie Mesiaca. Na túto príležitosť sme pripravili akciu v Senci v našej kupole. Počasie bolo proti nám takže fotky storočia Vám ukázať nevieme. Napriek tomu bola nálada veľmi dobrá.