Obrázok týždňa: Revolučná múza


potw2238 – Obrázok týždňa

Revolučná múza

19. september 2022

Nepripomína Vám spleť káblov a konektorov film Matrix? Môžeme byť pokojní: nadpis nižšie síce varuje pred nebezpečenstvom, ale tento zjavne nebezpečnevyzerajúci stroj je v skutočnosti prístroj MultiUnitSpectroscopic Explorer (MUSE) namontovaný na ďalekohľade VeryLargeTelescope ( VLT) na observatóriu ESO Paranal. MUSE je jedným z najväčších prístrojov VeryLargeTelescope, ktorý pracuje na Yepune, jednom z jeho štyroch 8,2-metrových ďalekohľadov.

Sila MUSE spočíva v tom, že dokáže nasnímať tisíce obrázkov v mnohých rôznych farbách naraz, alebo inými slovami, dokáže súčasne zaznamenať niekoľko spektier z väčšej časti oblohy. To znamená, že astronómovia môžu pozorovať galaxiu a získať informácie každej oblasti. Zo spektier môžu astronómovia určiť napríklad chemické zloženie galaxie, čo je kľúčové pre pochopenie toho, ako vznikli tie prvky, ktoré nás tvoria.

MUSE je mimoriadne sofistikovaný prístroj: 24 spektrografov spolupracuje a trvalo viac ako deväť rokov, kým ho postavili, zostavili a otestovali. Môžeme teda skutočne povedať, že MUSE je jedinečný a revolučný nástroj svojho druhu.

Kredit: Zdeněk Bardon/ESO


——————–

Pôvodný článok: https://www.eso.org/public/images/potw2238a/

 

ESO*lar