Astroškola


Projekt, počas ktorého navštevujeme základne a materské školy za účelom večerného pozorovania hviezdnej oblohy a denného pozorovania Slnka. Vybrali sme fotografie z niekoľkých škôl, ktoré sme navštívili s ďalekohľadom a prednášali o astronómií.  V období 09 / 2009 – 12 / 2011 projekt Astroškola sa uskutočnila s podporou programu APVV.  Od 01 / 2012 projekt Astroškola funguje naďalej bezplatne pre školy a škôlky v Senci a okolí …

 

12. júl 2017

 • Pozorovanie Slnka s BASIC – Senec   –   www.centrumbasic.sk

21. marec 2017

 • Pozorovanie Slnka na Súkromnej základnej škole S.E.N.E.C.

02. december 2016

 • Adventná astroškola – Základá škola s VJM Alberta Molnára Szencziho

20. júl 2016

 • Letná astroškola – Základá škola s VJM Alberta Molnára Szencziho

02. júl 2014

 • ZŠ VJM Alberta Molnára Szencziho – pozorovanie Slnka

22. máj 2014

 • Materská škola Kysucká Senec – pozorovanie Slnka

28. marec 2014

 • Materská škola Podunajské Byskupice – pozorovanie Slnka

26. marec 2014

 • Materská škola Blatné – pozorovanie Slnka

21. jún 2013

 • Materská škola Zálesie – Svätojánska noc – nočné pozorovanie

13. jún 2013

 • Materská škola Kysucká Senec – pozorovanie Slnka

27. marec 2012

 • Materská škola Blatné – pozorovanie Slnka

14. november 2011

 • Materská škola Kollárova Senec – večerné pozorovanie

26. september 2011

 • Základná škola VJM Malinovo – pozorovanie Slnka

22. september 2011

 • Materská škola Veľké Úľany – pozorovanie Slnka

22. september 2011

 • Základná škola Malinovo – pozorovanie Slnka

27. máj 2011

 • Materská škola Veľký Biel – pozorovanie Slnka

26. máj 2011

 • Základná škola Vištuk – pozorovanie Slnka

26. máj 2011

 • Základná škola Častá – pozorovanie Slnka

11. máj 2011

 • Materská škola Reca – pozorovanie Slnka

12. apríl 2011

 • Základná škola Károlya Szemerényiho Tvrdošovce – prednáška

12. apríl 2011

 • Materská škola Svätého Štefana Tvrdošovce – prednáška

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0302-09. V období september 2009 – december 2011.

29. október 2010

 • Materská škola Fándlyho Senec – večerné pozorovanie

12. október 2010

 • Základná škola Rovinka – večerné pozorovanie

14. september 2010

 • Základná škola Malinovo (VJM + VJS) – pozorovanie Slnka

14. september 2010

 • Základná škola s VJM Tureň – pozorovanie Slnka

11. jún 2010

 • Základná škola Bernolákovo – večerné pozorovanie

28. máj 2010

 • Materská škola Reca – pozorovanie Slnka

28. máj 2010

 • Základné školy Tomášov (VJM + VJS) – pozorovanie Slnka

20. apríl 2010

 • Základná škola VJM v Malinove – večerné pozorovanie

26. marec 2010

 • Základná škola Tajovského v Senci – večerné pozorovanie

25. marec 2010

 • Súkromná materská škola Fándlyho v Senci – pozorovanie Slnka

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0302-09. V období september 2009 – december 2011.

02. október 2009

 • Materská škola Fándlyho v Senci – večerné pozorovanie

02. október 2009

 • Základná škola v Hrubom Šúry – večerné pozorovanie

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP-0302-09. V období september 2009 – december 2011.