2 %


2 % dane pre naše združenie

 

Prispejte 2% z Vašich zaplatených daní na rozvoj Hvezdárne a amatérskej astronómie v Senci.

Editovateľné tlačivo na aktuálny rok s našimi údajmi. Toto tlačivo sa podáva pri ročnom zúčtovaní dane, čiže ak zamestnávateľ podá daňové priznanie namiesto svojich zamestnancov:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Pokiaľ nebudú použité aktuálne tlačivá daňové úrady neakceptujú !

 

Ak podávate daňové priznanie sami, tak priamo do daňového priznania sa vyznačia naše údaje.

 

Ďakujeme za podporu 🙂

Naše údaje:

  • Názov: SOLAR Hvezdáreň Senec
  • IČO: 42157609
  • Adresa sídla: Dlhá 24/F, 903 01 SENEC
  • Právna forma: občianske združenie
  • Číslo účtu: IBAN: SK2083300000002400887279 , BIC: FIOZSKBAXXX

Cieľom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať v Senci metodicko-popularizačné centrum astronómie a pokračovať tak v cieľoch, ktoré boli spomenuté už v roku 1986 v metodických pokynoch pre „Vznik a význam školskej astronomickej pozorovateľne“.

 

Ostatné tlačivá nájdete na nasledujúcej stránke: Tlačivá na poukázanie 2% z dane