2 %


2 % dane pre naše združenie

 

Prispejte 2% z Vašich zaplatených daní na rozvoj Hvezdárne a amatérskej astronómie v Senci.

Zmenili sa tlačivá na poukázanie 2%, pokiaľ nebudú použité nižšie uvedené tlačivá daňové úrady neakceptujú !

Platné tlačivo Vyhlásenia : Vyhlásenie na 2% s našimi údajmi

 

Platné tlačivo od zamestnávateľa :  Potvrdenie o zaplatení dane – tlačivo od zamestnávateľa

Naše údaje:

  • Názov: SOLAR Hvezdáreň Senec
  • IČO: 42157609
  • Adresa sídla: Dlhá 24/F, 903 01 SENEC
  • Právna forma: občianske združenie
  • Číslo účtu: IBAN: SK2083300000002400887279 , BIC: FIOZSKBAXXX

Cieľom astronomického združenia SOLAR Hvezdáreň Senec je vybudovať v Senci metodicko-popularizačné centrum astronómie a pokračovať tak v cieľoch, ktoré boli spomenuté už v roku 1986 v metodických pokynoch pre „Vznik a význam školskej astronomickej pozorovateľne“.

 

Ostatné tlačivá nájdete na nasledujúcej stránke: Tlačivá na poukázanie 2% z dane