Planetka Senec


Astronomické združenie SOLAR Hvezdáreň Senec pri príležitosti organizovania 100. astronomickej prednášky podalo spolu s objaviteľmi návrh na definitívne pomenovanie planetky:

(20664) = 1999 UV4 na planetku (20664) Senec = 1999 UV4.

Planetku objavili 30. októbra 1999 A. Galád a J. Tóth z Astronomického a geofyzikálneho observatória UK v Modre.
Medzinárodná astronomická únia prijala návrh na pomenovanie a Centrum malých planét vo svojom cirkulári M.P.C. 110641 dňa 25.9.2018 oficiálne uverejnilo nasledovnú citáciu:
(20664) Senec = 1999 UV4
Discovered 1999 Oct. 31 by A. Galad and J. Toth at Modra. The town of Senec is located in the south-west of Slovakia. The historical development of the town is dated from the middle of the 13th century. Senec actively supports amateur astronomy. In 1982 an astronomical observatory was built on the building of Albert Molnár Szenczi Elementary School.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto zloženom obrázku je viditeľný pohyb planetky SENEC v hviezdnom poli. Snímky boli nasnímané v čase jej objavenia 31.10.1999 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre – UK.

 

 

Planetka SENEC

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme aj magnetku s logom Planetka Senec /limitovaná edícia – vypredané/.

Cez magnetky môžete podporiť činnosť združenia SOLAR Hvezdáreň Senec.

 

 

 

 

Činnosť združenia môžete podporiť aj náramkom, s Planetkou Senec – vypredané